Fremdeles mulig å søke BKA-midler

Publisert: 07.11.12

– innholdet kan være utdatert

Vox lyser ut BKA-midler til kurs i grunnleggende lesing, skriving, regning og data. Private og offentlige virksomheter fra hele landet kan få penger til kurs for voksne arbeidstakere, særlig de med lite formell utdanning. 

Kontakt for søknadshjelp

Søknadsfristen er 15. november 2012, og det er fremdeles tid til å søke. For rask søknadshjelp, ta kontakt med BKA-kontakten for ditt fylke, eller med en saksbehandler i Vox: www.vox.no/bkakontakter

Du finner mer informasjon om BKA på nettsidene til Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk, www.vox.no/bka

Relevante artikler

På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær innen installasjonsområdet i forhandlingsavdelingen.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær i forhandlingsavdelingen med ansvar for tariffavtalene innen energi- og Spekterområdet.
EL og IT Forbundet er kritisk til mange av regjeringas forslag til endringer i pensjonssystemet. Les vårt innspill fra høringa i Stortingets arbeids- og sosialkomite.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.