Framfylkingens barnekonferanse

Publisert: 06.10.10

– innholdet kan være utdatert

– Vi vil gi barn og unge en mulighet til å få sin stemme hørt, samtidig som de lærer om både menneskerettigheter og demokratiske prosesser, sier Kristian Tangen, leder i Framfylkingen. – Ved å la våre unge medlemmer ta initiativ, komme med ideer og bli hørt i forskjellige saker ønsker vi å vekke deres samfunnsengasjement og gjøre de til aktive samfunnspåvirkere.   

Et av temaene som vil bli tatt opp på barnekonferansen er kommunevalget til neste år og hva barn og unge mener bør settes på dagsorden. Selv om kommunevalget er ett år unna skal deltagerne ta opp saker de brenner for og utfordre bydelspolitiker Anders Ø. Røberg-Larsen (AP) med krav de ønsker å fremme.

Det andre temaet på barnekonferansen er barnefattigdom.  Barnefattigdom i Norge har vært økende de siste årene, rundt 85 000 barn vokser opp i fattigdom. Vi vet at fattige barn er mer ensomme og deltar på færre fritidsaktiviteter enn andre barn. På barnekonferanse vil deltagerne diskutere og finne løsninger på hvordan Framfylkingen kan jobbe for å bekjempe barnefattigdom.  Mot slutten av konferansen vil de utfordre bystyrerepresentant, Nina Bachke (AP) og presentere forslag til løsninger.

Deltagerne på barnekonferansen vil få en innføring i barnekonvensjonen av PRESS –Redd Barna Ungdom og møte en representant fra BURO (Barne- og Ungdomsrådet i Oslo) som forteller hvordan barn og unge kan engasjere seg i kommunepolitikken. På fredag blir det ekskursjon til brannmuseet på Grønland og senere på kvelden vil de lære mer om Palestinakonflikten gjennom Framfylkingens nye Palestinaprosjekt. På søndag vil deltagerne få omvisning på Stortinget av stortingsrepresentant Hadia Tajik.

– Med barnekonferansen ønsker vi å sette fokus på barn og unges meninger og ta de på alvor, avslutter Kristian Tangen.

Les mer om Framfylkingens arbeid på deres hjemmeside.

Relevante artikler

Etter tre dager med forhandlinger ble EL og IT Forbundet og Fornybar Norge enige.
Kl. 1800. torsdag 23. mai brøt EL og IT Forbundet forhandlingene med Abelia om IKT-overenskomsten.
Dersom meklingen mellom EL og IT Forbundet og NHO Elektro ikke fører fram skal det streikes i disse bedriftene.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.