Forvaltningspolitikk studietilbud i samarbeid med Universitetet i Bergen

Publisert: 26.04.10

– innholdet kan være utdatert

Høsten 2010 gis tilbud om kurs 2: Forvaltningspolitikk – Organisering, endring og læring, OLE. I utgangspunktet bør en ha gjennomført kurs i Forvaltningspolitikk 1 for å delta. Studiet er godkjent som OU- kurs. Det vil si at medlemmer har rett til permisjon med lønn etter HA i Staten og Spekter for å delta på samlingene.

Studiet er et selvstendig kurs (15 studiepoeng) ved bestått eksamen og er organisert med nettstudier og tre samlinger.

Les mer om studiet, tidspunkt for samlinger, rettigheter, betingelser og kostnader på hjemmesiden til LO Stat.

Relevante artikler

189 forslag til endringer på Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK)

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.