Forumkonferansen 2012 i november

- innholdet kan være utdatert

Temaet for årets konferanse/seminar er tillitsvalgtes arbeidssituasjon, som ofte kjennetegnes med høyt stressnivå, saksbehandlingsfrister og mye ivaretakelse og omsorg for kolleger og medlemmer.
En slik overbelastning over lengre tid fører ofte til langvarig stress og utbrenthet. Ett av undertemaene omhandler derfor begrepet utbrenthet.  Hvilke symptomer kan varsle den enkelte? Hvordan kan man stoppe før det har gått for langt? Hva fører til stress og utbrenthet? Hvordan kan arbeidsgiver forebygge og redusere stress hos ansatte? Hva kan den tillitsvalgte gjøre selv? Hva kan vårt eget organisasjonsapparat gjøre?
Forumet stiller med profesjonelle innledere til konferansen/seminaret; en psykolog og en adferdsviter.
Invitasjon sendes ut i slutten av september, men det er mulighet for å melde seg på allerede nå. Send påmelding til forbundssekretær  Roar Gundersen, som også kan kontaktes for eventuelle spørsmål.