Fortsetter samarbeidet med Udir om nye læreplaner

Publisert: 20.01.20

I to måneder har arbeidet med nye læreplaner for Vg2 og Vg3 stått stille. Årsaken er at LO og NHO protesterte mot mandat, arbeidsmåte og tidsplan. Nå er partene enige etter flere møter med Kunnskapsdepartementet og ledelsen i Utdanningsdirektoratet (Udir). Det viktige arbeidet med nye læreplaner er derfor gjenopptatt.

– Det er bra at vi kom frem til enighet og at samarbeidet fortsetter. Dette er viktig, og det er svært mange læreplaner som skal utarbeides. De siste drøftelsene har avklart et nytt tidsløp og hvilken status de faglige rådene skal ha når det gjelder innflytelse for det faglige innholdet på Vg3, sier forbundssekretær Are Solli, som er leder i faglig råd for elektrofagene.

De nye læreplanene for Vg1 skal tas i bruk ved skolestart i år og så kommer Vg2 og Vg3 til neste år.

De faglige rådene og samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY), er opptatt av å lage læreplaner med god kvalitet som møter arbeidslivets behov for kompetanse. Det gjelder blant annet innføring av ny teknologi og nye arbeidsmetoder og utstyr for det neste tiåret.

– Derfor var vi nødt til å vise litt muskler for å få dette inn i en form som vi mener kan gi oss tid til å sikre denne kvaliteten. Det gjelder både læreplanarbeidet og at skolene må få tid til å klargjøre seg til de nye læreplanene.

Relevante artikler

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.