– Fortsetter kampen mot direktivet

- innholdet kan være utdatert

Stoltenberg har lagt fram ei tiltakspakke for å gjøre vikarbyrådirektivet mer spiselig og nå skal disse forslagene ut på en høringsrunde. LO-sekretariatet får pakka på bordet for å avklare om dette er tiltak som er gode nok mot de kravene sekretariatets flertall stilte for å akseptere direktivet.
– Det er bra at regjeringen foreslår tiltak som øker kontrollen av bemanningsbransjen, som er en bransje i sterk. Det er i sterk kontrast til grunnpilaren i arbeidslivets trepartssamarbeid, som er faste ansettelser, organisasjonsfrihet og kollektive avtaler, sier Felix.

Det er tiltakspakka som skal være tema i sekretariatet, men forbundsleder Felix regner med at det også blir en generell diskusjon om direktivet.

Stoltenberg skapte misforståelse
Under LO Stats kartellkonferanse på Gol ble det etter Stoltenbergs innledning feiloppfattet at direktivet skulle ut på ny høring. Det var slettes ikke det Stoltenberg mente.
Lot være å oppklare
– Stoltenberg forsto av de andre debattantene at det med en høringsrunde ble misforstått. Han kunne ha oppklart det i sin oppsummering, men det gjorde han ikke, sier forbundsleder Hans O. Felix, som selv var tilstede på kartellkonferansen.

Ap står på sitt
Derfor har det i etterkant av konferansen versert en del saker i media, og dermed spredt et håp, om at regjeringen har myknet. Vedtaket i Aps stortingsgruppe viser at det ikke er tilfelle.
Fanemarkering 5.  desember
Felix skal holde appell når fagbevegelsen stiller med faner og flagg foran Stortinget mandag 5. desember kl. 13.00. Andre appellanter er Fagforbundets leder, Jan Davidsen og nestleder i Fellesforbundet, Anders Skattskjær.