Fortsatt kamp mot useriøst arbeidsliv

Publisert: 27.10.10

– innholdet kan være utdatert

Siden EU åpnet grensene i 2004 har polakkene vokst til å bli den største innvandringsgruppen i Norge. Ifølge Fafo-tall bor det rundt 16 000 bare i Oslo, skriver Dagsavisen.

Uenige om innleieeffekt

NHO mener vikararbeid kan være et springbrett inn i arbeidslivet, men erfaringene fra polske arbeidstakerne vitner om det motsatte, hevder Fafo i en rapport.

Bedriftene har ansettelsesvegring og dekker behovet med innleie. Innleie blir som oftest forsvart med et behov for hjelp i sesongtoppene, topper som tydelig aldri tar slutt.

Svak økning innen bygning

I bygningsbransjen er andelen arbeidstakere som har fast jobb i et norsk firma kun økt med fire prosent siden 2006.

Flere fast ansatte innen renhold

Antallet renholdsarbeidere med fast ansettelse i et norsk firma har økt fra tre til 18 prosent siden 2006. Fortsatt har mindre enn en femtedel fast jobb i et norsk firma.

Arbeidet fortsetter

Statssekretær Jan-Erik Støstad mener det fortsatt er nødvendig å arbeide mot sosial dumping og for et seriøst arbeidsliv. Det er uaktuelt å trappe ned innsatsen. Fafos undersøkelse viser at arbeidet heller må styrkes, sier Støstad til Dagsavisen.

Relevante artikler

EL og IT Forbundet fordømmer de brutale angrepene på sivile, både i Palestina og Israel.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.