Fortsatt kamp mot useriøst arbeidsliv

- innholdet kan være utdatert

Siden EU åpnet grensene i 2004 har polakkene vokst til å bli den største innvandringsgruppen i Norge. Ifølge Fafo-tall bor det rundt 16 000 bare i Oslo, skriver Dagsavisen.
Uenige om innleieeffekt
NHO mener vikararbeid kan være et springbrett inn i arbeidslivet, men erfaringene fra polske arbeidstakerne vitner om det motsatte, hevder Fafo i en rapport.
Bedriftene har ansettelsesvegring og dekker behovet med innleie. Innleie blir som oftest forsvart med et behov for hjelp i sesongtoppene, topper som tydelig aldri tar slutt.
Svak økning innen bygning
I bygningsbransjen er andelen arbeidstakere som har fast jobb i et norsk firma kun økt med fire prosent siden 2006.
Flere fast ansatte innen renhold
Antallet renholdsarbeidere med fast ansettelse i et norsk firma har økt fra tre til 18 prosent siden 2006. Fortsatt har mindre enn en femtedel fast jobb i et norsk firma.
Arbeidet fortsetter
Statssekretær Jan-Erik Støstad mener det fortsatt er nødvendig å arbeide mot sosial dumping og for et seriøst arbeidsliv. Det er uaktuelt å trappe ned innsatsen. Fafos undersøkelse viser at arbeidet heller må styrkes, sier Støstad til Dagsavisen.