Fortsatt kamp mot sosial dumping

Publisert: 02.01.14

– innholdet kan være utdatert

I brevet, som er stilet til statsrådene Vidar Helgesen og Robert Eriksson, understreker hun behovet for å stå opp for norske interesser og virkemidlene vi bruker for å stoppe sosial dumping. Særlig viktig er det å beholde muligheten til å sette inn nye virkemidler, etterhvert som sosial dumping antar nye former.

Brevet kan du lese her

Relevante artikler

Forhandlingene på Stortinget har forbedra det opprinnelige forslaget fra regjeringa, men ved å heve aldersgrensene fratas nå flere muligheten til en verdig avgang fra arbeidslivet.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær innen installasjonsområdet i forhandlingsavdelingen.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær i forhandlingsavdelingen med ansvar for tariffavtalene innen energi- og Spekterområdet.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.