Fortsatt H-strid om vannkrafta

Publisert: 08.03.13

– innholdet kan være utdatert

Ifølge Klassekampen er partiets programkomité delt om private kan være majoritetseiere i dagens offentlig eide vannkraftverk.

Flertallet vil beholde regelen om at private kun kan eie opp til en tredel, mens mindretallet ønsker å fjerne alle regler som hindrer at både nasjonale og internasjonale private selskaper kan få kontrollen over det norske arvesølvet.

Legges fram mandag

Programforslaget legges fram førstkommende mandag. Som i sykelønnssaken har ledelsen lagt betydelig prestisje i å berolige velgerne i spørsmålet om privatisering av vannkraften, skriver Klassekampen.

Landsmøtet avgjør

Men om programkomiteens flertall vinner når forslaget legges fram, blir Høyres ståsted først avklart under landsmøtet.

Relevante artikler

På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær innen installasjonsområdet i forhandlingsavdelingen.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær i forhandlingsavdelingen med ansvar for tariffavtalene innen energi- og Spekterområdet.
EL og IT Forbundet er kritisk til mange av regjeringas forslag til endringer i pensjonssystemet. Les vårt innspill fra høringa i Stortingets arbeids- og sosialkomite.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.