Forsvar streikeretten i Hong Kong

Publisert: 09.04.13

– innholdet kan være utdatert

Havnearbeiderne som er medlemmer i Union of Hong Kong dockworkers (UHKD),gikk ut i streik 28. mars. Disse jobber for Hong Kong International Terminals (HIT)som er et datterselskap av det globale konsernet Hutchison Port Holiding Trust (HPH).

Siste mulighet

Streiken ble satt i gang i et siste forsøk på å få ledelsen til forhandlingsbordet for å diskutere helse og sikkerhet, arbeidsforhold og lønnsforskjeller mellom faste ansatte og kontraktsarbeidere og utnyttelse av kontraktsarbeiderne.

Kjennelse i høyesterett

En midlertidig rettskjennelse som hindret arbeiderne i å gå til full streik, ble sist fredag forlenget i Hong Kongs høyesterett. Det betyr at arbeiderne nektes den grunnleggende retten til å streike.

Les mer og delta i Labourstart sin kampanje for å forsvare streikerett i Hong Kong her.

Relevante artikler

Regjeringen foreslår å doble de statlige tilskuddene til Fair Play Bygg i revidert nasjonalbudsjett.
Etter mekling er EL og IT Forbundet og NHO enige i forhandlingene på Telenoroverenskomsten.
– Forhandlingsviljen må økes betraktelig om dette ikke skal ende i konflikt.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.