Forsterke faglig samarbeid

Publisert: 05.11.13

– innholdet kan være utdatert

– Regjeringens politikk er at flere private aktører skal inn i offentlig tjenesteyting. Det blir privat mot offentlig drift, kommersielle krefter/skatteparadis mot dagens system vi har kontroll over og vi skal dras nærmere EU, sa Jan Helge Gulbrandsen.

Han håper at det inntektspolitiske samarbeidet fortsetter i dagens form, men er ikke sikker på at det blir slik.

– Det er sterke krefter på arbeidsgiversiden som ønsker å endre samarbeidet. Jeg tror at vi må forsterke vårt samarbeid innad i LO og at vi må tenke faglig bredere, sa Gulbrandsen, og pekte på økt samarbeid med andre arbeidstakerorganisasjoner.

Medlemsverving blir enda viktigere for å bevare fagbevegelsens styrke.

Framtidas lønnsdannelse er også ukjent med ny regjering, om den sentrale dannelsen svekkes kontra mer vekt på lønns- og arbeidsvilkår lokalt. Det kan få konsekvenser for lavlønnssatsingen, samt arbeidstidsspørsmål.

Gulbrandsen presenterte en del saker som regjeringen skal se på innen arbeidslivsspørsmål; økt arbeidstid, overtid, reduserte medbestemmelse på arbeidslasser, mindre fritid, mer midlertidige stillinger og pensjonsordninger.

– Endringer kommer, vi må bare vente også hvor mange og hvor store og hvor hurtig endringene gjennomføres.

Relevante artikler

1. januar 2024 fornyes forsikringene i medlemskapet ditt og du får nye vilkår.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.