Forskningsprosjekt om flåtestyring

Publisert: 21.01.11

– innholdet kan være utdatert

Prosjektet skal gå over 2 år, og LOs forskningsfond har bevilget 1,5 millioner kroner for 2011 med forutsetning om tilsvarende bevilgning for 2012.

Prosjektet skal se på dagens teknologi for flåtestyring og elektronisk kjørebok, samt tilsvarende teknologi knyttet til andre gjenstander og direkte til personer/ansatte, identifisere drivere for bruk av denne typen teknologi.

Prosjektet skal også ta for seg hvilke konsekvenser bruk av mobil kontrollteknologi kan få for arbeidsmiljø og personvern, og vurdere om gjeldende lov- og avtaleverk gir tilstrekkelig beskyttelse for arbeidstakerne.

Forbundet regner med at prosjektet vil være operativt i løpet av våren 2011.

Senter for rettsinformatikk (SERI) og FAFO vil stå for den utførende delen av prosjektet.

Relevante artikler

Etter tre dager med forhandlinger ble EL og IT Forbundet og Fornybar Norge enige.
Kl. 1800. torsdag 23. mai brøt EL og IT Forbundet forhandlingene med Abelia om IKT-overenskomsten.
Dersom meklingen mellom EL og IT Forbundet og NHO Elektro ikke fører fram skal det streikes i disse bedriftene.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.