– Fornøyd med uføremeldingen

Publisert: 27.05.11

– innholdet kan være utdatert

EL & IT Forbundet var blant dem som frontet uførevedtaket som ble vedtatt av LO-kongressen i 2009. I vedtaket gikk LO gikk inn for at framtidas uføre ikke måtte tape økonomisk på en ny ordning. Det har kongressen på mange måter fått gjennomslag for.

– Riktignok vil regjeringen skattlegge uføretrygden på en annen måte, men det kompenseres ved at trygden øker, sier forbundsleder Hans O. Felix.

Felix mener også at regjeringen har strukket seg langt når det gjelder levealdersjusteringen, selv om LO i utgangspunktet ikke ville ha levealdersjustering. Totalt sette mener Felix at meldingen er en seier for fagbevegelsen og at resultatet viser et godt fagligpolitisk arbeid.

Litt om innholdet i Prop. 130 L (2010-2011)

  • Den nye uførepensjonen skal utgjøre 66 prosent av beregningsgrunnlaget, noe som er mer enn i dag.
  • Trygden skal reguleres med lønnsveksten.
  • De uføre kan tjene opp pensjonspoeng fram til fylte 62 år som om de var i arbeid.
  • Uførepensjonen skal beregnst ut fra de beste tre av de siste fem årene den uføre var i arbeid.
  • Levealdersjustering innføres først ved fylte 67 år, i motsetning til vanlige arbeidstakere der den blir innført fra fylte 62.
  • Levealdersjusteringen blir halvert i forhold til hva som blir gjeldende for vanlige alderspensjonister.

Reformens hovedtrekk

Noen eksempler – ny uføretrygd og alderspensjon

Relevante artikler

På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær innen installasjonsområdet i forhandlingsavdelingen.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær i forhandlingsavdelingen med ansvar for tariffavtalene innen energi- og Spekterområdet.
EL og IT Forbundet er kritisk til mange av regjeringas forslag til endringer i pensjonssystemet. Les vårt innspill fra høringa i Stortingets arbeids- og sosialkomite.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.