Fornøyd med nytt fag

Publisert: 23.02.12

– innholdet kan være utdatert

Det nye faget ble startet opp som et pilotprosjekt for åttendeklassinger i fem kommuner i skoleåret 2009/10, og utvidet til 133 skoler i 82 kommuner fra skoleåret 2010/11. Nå er de første erfaringene evaluert, og resultatene er oppsiktsvekkende gode:

  • Åtte av ti elever mener «arbeidsliv» er det beste faget de har på skolen.
  • Det store flertallet liker spesielt godt den praktiske orienteringen faget har fått.
  • Seks av ti elever er svært godt fornøyd med måten det arbeides på i arbeidslivsfaget. Til sammenlikning er bare 13 % like godt fornøyd med arbeidsmetodene i matematikk.
  • Også lærerne gir uttrykk for sterk entusiasme, og svært mange er fornøyd med hvordan det har fungert og virket for elevene.

 

Mer relevant

At mange elever opplever det de holder på med i dette faget som mer relevant, interessant og nyttig enn mye av det de lærer i andre fag, tyder på at arbeidslivsfaget kan være ett av svarene på noen av de utfordringene som ungdomstrinnet står overfor, sier NOVA-forsker Anders Bakken til nettstedet forskning.no. Bakken har ledet arbeidet med evalueringen av arbeidslivsfagets første år.

Når elevene blir spurt om hva arbeidslivsfaget har ført til, har de først og fremst blitt bedre til å arbeide med praktiske ting. Noen mener at de også har blitt flinkere til å lese og regne, men flertallet gir ikke uttrykk for at faget har hatt slike virkninger.

Elevene på arbeidslivsfaget har i gjennomsnitt dårligere skolekarakterer enn elever som velger fremmedspråk eller fordypning og to av tre elever på faget er gutter.

Last ned: NOVA Rapport 1/12: Ett år med arbeidslivsfaget. Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn,

Relevante artikler

Forhandlingene på Stortinget har forbedra det opprinnelige forslaget fra regjeringa, men ved å heve aldersgrensene fratas nå flere muligheten til en verdig avgang fra arbeidslivet.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær innen installasjonsområdet i forhandlingsavdelingen.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær i forhandlingsavdelingen med ansvar for tariffavtalene innen energi- og Spekterområdet.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.