Forlik i voldgiftssak vedr. årets lønnsoppgjør LOK

Publisert: 13.10.14

– innholdet kan være utdatert

Voldgiftsnemnda ble ledet av Jakob Wahl, Arbeidsrettens leder.

Etter oppfordring fra nemndas leder ble det inngått forlik med følgende innhold:

Ved årets § 3E-forhandlinger reduseres de bedriftsinterne tilleggene i henhold til § 3E med 3 kroner.

Partene er enige om at 3 kroner får en større økonomisk virkning i § 3A enn i § 3E, jf. beregningsgrunnlaget partene la til grunn under årets oppgjør. Partene er enige om å hensynta denne effekten ved mellomoppgjøret i 2015. Dette gjennomføres ved at tillegget i mellomoppgjøret reduseres med 36 øre.

Dette innebærer altså at de lokale avtalene skal reduseres med kr. 3,- slik EL & IT Forbundet har hevdet, men at den økte verdien som oppstår ved å flytte økonomi fra § 3E til § 3A skjal hensyntas ved mellomoppgjøret 2015.

Forliksprotokoll

Relevante artikler

Dessuten har vi greid å få en ramme for kommuneoppgjøret på 5,4 prosent, noe som er godt over resultatet fra frontfaget, sier Mette Nord, leder av LO Kommune.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.