Forhandlingsløsning for kabelmontørene

- innholdet kan være utdatert

Av protokollen går det frem at økonomien skal tas ut gjennom lokale forhandlinger. For EL og IT Forbundet var det viktig å unngå plikt til jobbreiser på helge- og høytidsdager og andre avtalte fridager, noe som lyktes.

Nytt i overenskomsten er blant annet at bedriften plikter å bidra dersom en ansatt kabelmontør ønsker å ta fagprøve som energimontør.

Resultatet anbefales av et enstemmig forhandlingsutvalg. Uravstemning skjer i tiden mellom 16. -30. juni.

Se protokoll for nærmere informasjon.