Forhandler om Lofotringen

Publisert: 07.01.14

– innholdet kan være utdatert

Lofotringen er en forbindelse i regionalnettet mellom Kanstadbotn og Hinnøy, via Kvitfossen i Lofoten, Melbu, Stokmarknes og Sortland i Vesterålen.  Anleggene eies i dag av Trollfjord Kraft, Lofotkraft og Statnett.

Olje- og Energidepartementet vedtok 26.juni 2013 at Lofotringen skal innlemmes i sentralnettet, forutsatt at partene kommer til enighet om vilkårene for overtagelsen.

Statnett har engasjert Sweco for å avklare nettets tekniske status og rapporten ble ferdig i desember. Rapporten er grunnlag for videre forhandlinger mellom partene.

Les mer på Statnetts hjemmeside.

Relevante artikler

Dessuten har vi greid å få en ramme for kommuneoppgjøret på 5,4 prosent, noe som er godt over resultatet fra frontfaget, sier Mette Nord, leder av LO Kommune.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.