Foreslår lønnstilskudd mot arbeidsløshet

- innholdet kan være utdatert

De to store partene i arbeidslivet ber regjeringen stille opp med et lønnstilskudd i opptil ett år, men sier at det må gjelde for alle såkalte svake grupper som sliter med å komme inn i arbeidslivet, skriver VG.

Selv om en slik ordning skal gjelde for alle, mener de to arbeidslivsorganisasjonene at unge under 30 år bør ha fortrinnsrett. Uavhengig om de tilhører majoritetsbefolkningen eller er nyankomne flyktninger.