Foreslår lønnstilskudd mot arbeidsløshet

Publisert: 20.01.16
(Endret: 07.03.22)

– innholdet kan være utdatert

De to store partene i arbeidslivet ber regjeringen stille opp med et lønnstilskudd i opptil ett år, men sier at det må gjelde for alle såkalte svake grupper som sliter med å komme inn i arbeidslivet, skriver VG.

Selv om en slik ordning skal gjelde for alle, mener de to arbeidslivsorganisasjonene at unge under 30 år bør ha fortrinnsrett. Uavhengig om de tilhører majoritetsbefolkningen eller er nyankomne flyktninger.

Relevante artikler

EL og IT Forbundet er kritisk til mange av regjeringas forslag til endringer i pensjonssystemet. Les vårt innspill fra høringa i Stortingets arbeids- og sosialkomite.
Livesending fra dagskonferanse med temaet «Pensjonsordningene – fra Folketrygden til tjenestepensjoner og AFP».
EL og IT Forbundet ønsker et totalforbud mot bemanningsbransjen, men forslagene som regjeringen har sendt på høring er allikevel et stort og positivt skritt i riktig retning.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.