Foreslår kollektiv søksmålsrett

Publisert: 21.12.12

– innholdet kan være utdatert

Bakgrunnen for forslaget er en økning i bruk av innleid arbeidskraft i enkelte bransjer. Fagbevegelsen har lenge advart mot utstrakt bruk av ulovlig innleie og har bedt om nye verktøy for å gjøre noe med problemet.

Ansvar hos fagforeningene

I dag er det bare vikaren selv som kan forfølge lovbrudd overfor innleier. Kollektiv søksmålsrett betyr rett og slett at fagforeningene vil kunne reise søksmål mot arbeidsgiver, skriver Dagsavisen.

Valg av modell

Arbeidsminister Huitfeldt foreslår en modell der fagforeningene gis adgang til å reise fastsettelsessøksmål for å få konstatert ulovlig innleie.

En annen modell hadde vært fullbyrdelsessøksmål med krav om fast ansettelse eller erstatning, men da må saken reises av den enkelte, at den enkelt må samtykke i søksmålet.

Økte rettigheter til Arbeidstilsynet

Om det utsendte lovforslaget vedtas, betyr det også at Arbeidstilsynet får rett til å føre tilsyn med deler av innleiebestemmelsen. Til Dagsavisen sier statsråden at det kan bidra til mindre ulovlig innleie. Én av Arbeidstilsynets prioriterte oppgaver er å arbeide mot ulovlig innleie og sosial dumping.

Lovforslaget er sendt ut på høring med frist 8. februar neste år.

Relevante artikler

EL og IT Forbundet og Hemit HF er enige om opprettelse av tariffavtale og hovedoppgjøret 2022.
Natt til 15. juni ble det enighet i meklingen om lønns- og arbeidsbetingelsene til EL og IT Forbundets medlemmer i selskapet OneCo Networks.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.