Foreslår å fjerne tvungen lønnsnemnd

Publisert: 08.08.12

– innholdet kan være utdatert

Lysbakken mener regjeringen ikke burde ha grepet inn med tvungen lønnsnemnd i vekterstreiken og oljestreiken. 

– Vekterstreiken og oljestreiken aktualiserer behovet for å gjøre noe med tvungen lønnsnemnd. Regjeringen burde ikke ha grepet inn i noen av de to konfliktene, sier Audun Lysbakken til Klassekampen.

Fellesskapet og streikeretten

Lysbakken vil erstatte ordningen med tvungen lønnsnemnd med et system der staten kan pålegge partene å holde nøkkelfunksjoner i gang uten at arbeidskonflikten blir stoppet. En ordning som sikrer fellesskapets interesser samtidig som streikeretten ivaretas.

Påpakk fra ILO

SV-lederen viser til at Norge flere ganger har fått påtale i den internasjonale arbeidsorganisasjonen ILO for å ikke ivareta streikeretten og mener at flere enn SV burde være interessert i å gjøre endringer i ordningen slik den er nå, skriver Klassekampen.

Midt i programprosessen

Lysbakken understreker at SV er midt i sin programprosess og derfor ikke har bestemt hva slags alternativ partiet ønsker til dagens system.

Relevante artikler

Forhandlingene på Stortinget har forbedra det opprinnelige forslaget fra regjeringa, men ved å heve aldersgrensene fratas nå flere muligheten til en verdig avgang fra arbeidslivet.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær innen installasjonsområdet i forhandlingsavdelingen.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær i forhandlingsavdelingen med ansvar for tariffavtalene innen energi- og Spekterområdet.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.