Foreslår å bøtlegge arbeidsgivere

Publisert: 22.12.11

– innholdet kan være utdatert

Konsekvensene for arbeidsgiverne har til nå vært små for brudd på lov- og avtaleverk.

Arbeidstilsynet har måttet trekke dem inn for retten, og det tar tid. Overtredelsesgebyrene blir et viktig virkemiddel i kampen mot sosial dumping, som enkelte bransjer sliter med.

Mer myndighet til Arbeidstilsynet

Det er arbeidsmiljømyndighetene som får hjemmel til å ilegge overtredelsesgebyr ved brudd på både arbeidsmiljøloven, allmenngjøringsloven og utlendingsloven, i tillegg til forskriften om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter, meldes det i en pressemelding fra Arbeidsdepartementet.

Forslag på høring

Regelendringene ble varslet i arbeidslivsmeldingen, som ble lagt fram i høst. I høringen fremmes det også forslag om å gi Arbeidstilsynet myndighet til å føre tilsyn med forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter. Høringsfristen er 30. mars 2012.

NHO skeptisk

Administrerende direktør i NHO Service, Petter Furulund, støtter tiltak som slår hardere ned på grove brudd på arbeidsmiljøloven, men er skeptisk til gebyrene skal ilegges uten en rettslig prøving, skriver NRK nett.

Relevante artikler

Trenger du håndverker? Da er det lurt å tenke gjennom spørsmålet som nå stilles i den nasjonale Tettpå-kampanjen. Kampanjen skal hjelpe forbrukerne å velge seriøse håndverkere.
Med et solide ja-flertallet i Energiavtale 1-uravstemningen er EL og ITs sentrale tariffoppgjør ferdig. – En stor takk til alle tillitsvalgte og medlemmer, skriver Bjørn Fornes i denne hilsenen.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.