Foreslå kandidater

- innholdet kan være utdatert

Prisen er på 500 000 norske kroner og deles årlig ut basert på innsendte forslag fra fagforeninger og tillitsvalgte fra hele verden.

Hvem kan få prisen


Prisen tildeles en person eller organisasjon som i særlig grad har fremmet faglige rettigheter og/eller styrket fagorganisering. Avdøde personer kan ikke nomineres.

Krav til nominasjon


Nominasjonen må inneholde en begrunnet redegjørelse for hvorfor kandidaten fortjener å motta prisen. Forslagsstilleren må også informere om hans/hennes eventuelle relasjon til den foreslåtte kandidaten.
Prisen deles ut i Oslo i juni 2015.

Tidligere prisvinnere


2010: Wellington Chibebe, generalsekretær i Zimbawe Congress of Trade Unions
2011: Shaher Sae´d, generalsekr. i Palestine General Federation of Trade Unions
2012: Coalition of Cambodian Apparel Workers Democratic Union (C.CAWDU)
2013: Valentin Urusov, leder av den russiske fagforeningen Profsvoboda
2014: Napoleón Gómez Urutia, leder av det meksikanske gruvearbeiderforbundet Los Mineros
Les mer om prisen, regler, forslag og om tidligere vinnere på www.svenssonprisen.no