Forebygging er viktigst

Publisert: 06.12.12

– innholdet kan være utdatert

Dette er noen av hovedfunnene i en undersøkelse Opinion Perduco har gjort for partene bak nettstedet www.inkluderende.no.

Bak nettstedet står organisasjonene LO, Unio, YS, Akademikerne, Spekter, HSH, KS, Fornyings- og administrasjons- og kirkedepartementet og NHO.

Forebygging viktig

– Det er viktig med et raust og inkluderende arbeidsmiljø med klare signaler fra ledelsen om hvordan de ønsker å ha det på arbeidsplassen, kombinert med medvirkning fra tillitsvalgte og ansatte. Et viktig element her er forebygging av konflikter, sier Trine Lise Sundnes i LO.

Hun er overrasket over at en av fem sjefer innrømmer at de ikke jobber forebyggende.

– Det er ikke godt nok når hver femte sjef innrømmer at de ikke jobber forebyggende. Forebygging av sykefraværet bør være prioritert uavhengig av om bedriften er IA-bedrift eller ikke, sier hun.

Les mer på www.inkluderende.no

Relevante artikler

EL og IT Forbundet fordømmer de brutale angrepene på sivile, både i Palestina og Israel.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.