“Føre var” mot sykefravær

Publisert: 11.03.10

– innholdet kan være utdatert

Mange arbeidstakere risikerer å bli uføretrygdet på grunn av for store belastninger på jobb. Arbeidstilsynets nasjonale prosjekt ”Føre var” handler om forebygging av arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager.

Arbeidstilsynet er nå i gang med tilsyn i bygg- og anlegg, barnehager, verft og i mekanisk industri. Til høsten forsetter etaten med tilsyn i industrien og hotell- og restaurantbransjen. Til sammen skal Arbeidstilsynet gjennomføre rundt 1600 tilsyn i 2010.

Målsettingen er å kontrollere hva virksomhetene gjør for å forebygge muskel- og skjelettplager. Dessuten ønsker Arbeidstilsynet å skape økt forståelse for og kunnskap om hvordan virksomhetene selv kan gjøre en innsats. Alle arbeidsgivere skal vurdere risiko for helseskader på arbeidsplassen. Risikovurderingen danner grunnlag for konkrete tiltak.

I prosjektet ”Føre var” vil Arbeidstilsynet se på organisatoriske, fysiske og mellommenneskelige forhold som kan utgjøre en risiko for å pådra seg muskel- og skjelettplager.

– Risikovurderinger kan være et godt hjelpemiddel til å avdekke og bidra til å forebygge. Bedriftshelsetjenesten kan også være en nyttig samarbeidspartner for å skape et godt arbeidsmiljø. Alle arbeidsgivere har en plikt til å følge helse-, miljø- og sikkerhetsbestemmelsene, og ha en plan utviklet i samarbeid med arbeidstakerne, sier direktør Ingrid Finboe Svendsen i Arbeidstilsynet.

Relevante artikler

EL og IT Forbundet og Nelfo har etablert ei felles støtteordning for rekruttering av kvinner til elektrobransjen.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.