Fordømmer svartelisting av arbeidstakere

Publisert: 27.06.13

– innholdet kan være utdatert

Den europeiske byggføderasjonen (EFBT) fikk vite om forholdene i en rapport fra det skotske underhuset. Rapporten melder om en utbredt praksis med svartelistning, som utføres av både britiske og store europeiske selskaper.

Skanska på listen

Det britiske ICO (uavhengig organ for ytringsfrihet, rettssikkerhet og personvern) har oppdaget at 44 britiske byggefirmaer har drevet med svartelisting. Flere av disse britiske firmaene er datterselskaper av europeiske flernasjonale selskaper, som f. eks. Skanska (Sverige), VINCI (Frankrike) og BAM (Nederland).

Vanlig praksis i GB

Praksisen har vært vanlig på de britiske øyer i flere tiår. De aktuelle britiske bestemmelser om svartelisting gir ingen beskyttelse og er derfor uegnet som middel for å hindre at enkeltmennesker blir overvåket og trakassert.

Derfor har alle disse selskapene sluppet unna ansvaret og ingen er bøtelagt eller straffet. Denne straffefriheten mener EFBT er fullstendig uakseptabel.

Fordømmer systemet

EFBT og medlemsorganisasjonene tar dette alvorlig og fordømmer denne praksisen på det kraftigste. EFBT støtter de tilsluttede britiske forbund i deres arbeid for å oppnå rettferdighet for de arbeidstakere som har blitt rammet av svartelisting.

EFBT og medlemsorganisasjonene mener at overvåking, innsamling, registrering og bruk av informasjon til slike lister må ses på som lovbrudd og må gjelde i alle EU-land, inkludert Storbritannia.

EFBT og alle EFBT‐medlemsorganisasjoner:
  • Krever at selskaper som driver på svartelisting skal utestenges fra deltakelse i anbud på offentlige kontrakter i alle EU-land.
  • Oppfordrer til å finne alle arbeidstakere som er berørt av praksisen og at disse personlig skal kontaktes av ICO og tilbys erstatning i tråd med reglene for ofrene fra skandalen om telefonhacking i Storbritannia.
  • Oppfordrer på det sterkeste om at alle selskaper, som var medlem av The Consulting Association (TCA, ansvarlig for svartelistingen), dømmes til å betale skadeserstatning med tilbakevirkende kraft til personer som står på TCAs liste.

EFBT og medlemsorganisasjonene oppfordrer også til offentlig undersøkelse av saken, slik at den ikke blir holdt skjult.

Lenke til rapporten med opplisting av selskaper.

Relevante artikler

Dessuten har vi greid å få en ramme for kommuneoppgjøret på 5,4 prosent, noe som er godt over resultatet fra frontfaget, sier Mette Nord, leder av LO Kommune.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.