Forbundsledere uenige med Flåthen

- innholdet kan være utdatert

I Aftenposten 8. juni sto det at LO-leder Roar Flåthen mener det koster for mye å gjennomføre store kutt i norske utslipp av klimagasser og at Flåthen heller vil ta en større andel av kuttene andre steder.
VG har intervjuet flere sentrale tillitsvalgte og forbundsledere innenfor LO. De fleste er uenige med Flåthen i hans vurdering.
Blant de som er intervjuet er forbundsleder Hans O. Felix i EL & IT Forbundet. Felix har ingenting i mot å diskutere norsk klimapolitikk, men han er skeptisk til kritikk og støy når Norge skal innfri sine forpliktelser.
– Det har vært en bred debatt i Stortinget, så jeg er skeptisk til å åpne denne døra på vidt gap igjen, sier Felix til VG.
Felix legger til at saken ikke har vært diskutert i sekretariatet.

Vil ha mer realisme


LO-leder Roar Flåthen støtter klimaforliket, men påpeker behov for å få mer realisme inn i debatten.
Han har kommentert saken på LOs nettside.