Forbundsledere uenige med Flåthen

Publisert: 09.06.11

– innholdet kan være utdatert

I Aftenposten 8. juni sto det at LO-leder Roar Flåthen mener det koster for mye å gjennomføre store kutt i norske utslipp av klimagasser og at Flåthen heller vil ta en større andel av kuttene andre steder.

VG har intervjuet flere sentrale tillitsvalgte og forbundsledere innenfor LO. De fleste er uenige med Flåthen i hans vurdering.

Blant de som er intervjuet er forbundsleder Hans O. Felix i EL & IT Forbundet. Felix har ingenting i mot å diskutere norsk klimapolitikk, men han er skeptisk til kritikk og støy når Norge skal innfri sine forpliktelser.

– Det har vært en bred debatt i Stortinget, så jeg er skeptisk til å åpne denne døra på vidt gap igjen, sier Felix til VG.

Felix legger til at saken ikke har vært diskutert i sekretariatet.

Vil ha mer realisme
LO-leder Roar Flåthen støtter klimaforliket, men påpeker behov for å få mer realisme inn i debatten.
Han har kommentert saken på LOs nettside.

Relevante artikler

Dessuten har vi greid å få en ramme for kommuneoppgjøret på 5,4 prosent, noe som er godt over resultatet fra frontfaget, sier Mette Nord, leder av LO Kommune.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.