Forbundsleder skriver: Fellesskap funker i krisetider.

Publisert: 24.04.20

Fagbevegelsen opplever tilstrømming av nye medlemmer til tross for at arbeidsledigheten er rekordhøy. I EL og IT Forbundet har vi nå 39.770 medlemmer, en økning på 350 siden koronakrisen startet. 

Også i LO samlet øker medlemstallet.  Det ”normale” er at medlemstallet går ned når ledigheten stiger. Slik er det ikke nå og det er gledelig. 

Det er behov for sterke fellesskap i krisetider og fagbevegelsen er et slikt sterkt fellesskap. Det er LO og medlemsforbundene som står i spissen for å kjempe frem forbedringer i dagpengeordningen, sikring av inntekt for lærlinger og deltidsstuderende. Og det er fagbevegelsen som kjemper for at krisepakkene ikke bare skal bli et  sugerør for de som har mest fra før ned i felleskassen, men pakker med tiltak som sikrer at arbeidsplassene finnes når forholdene normaliseres.

Koronakrisen viser med all mulig tydelighet at det trenges en sterk og handlekraftig stat med ressurser som på vegne av felleskapet kan settes inn effektfulle tiltak der det er nødvendig. En slik stat er resultat av en bevisst politikk. Gjennom mange år, i mange land har det blitt ført en politikk for å svekke staten og felleskapsløsningene og overlate stadig mer oppgaver til markedet.

Fagbevegelsen har stått og står i spissen for å bekjempe denne utviklingen. For å lykkes i denne kampen, for å sikre at vi når dette er over ikke bare gjentar fortidas feil, må vi være mange. Derfor er det så viktig at denne gledelige utviklingen med økende medlemstall fortsetter.

En stor takk til dere som melder dere inn, en enda større takk til tillitsvalgte og medlemmer som fortsetter å verve nye medlemmer i disse krevende tider.

Relevante artikler

Etter tre dager med forhandlinger ble EL og IT Forbundet og Fornybar Norge enige.
Kl. 1800. torsdag 23. mai brøt EL og IT Forbundet forhandlingene med Abelia om IKT-overenskomsten.
Dersom meklingen mellom EL og IT Forbundet og NHO Elektro ikke fører fram skal det streikes i disse bedriftene.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.