Forbundets kvinnekonferanse i september

Publisert: 15.08.12

– innholdet kan være utdatert

Konferansen arrangeres på Quality Hotel Olavsgaard, Lillestrøm. Vi starter opp konferansen kl. 10:30 dag 1 og avslutter kl. 14:00 dag 2. Konferansen ble forhåndsvarslet i mai. Det er fortsatt ledige plasser, meld deg på!

Temaer

LO og likestillingspolitikk

Innleder: Synnøve Konglevoll. Spesialrådgiver, LOs samfunnspolitiske avdeling og har blant annet ansvar for: LOs handlingsprogram – likestillingskapittelet. Det kjønnsdelte arbeidsmarkedet. Kvinner og helse.

Likestilling, eller kvinnesak? Hva forskjellen?

Innleder: Ingunn Yssen. Politisk rådgiver for Arbeiderpartiets stortingsgruppe.

Kvinner og pensjon

Innleder: Stein Stugu, som arbeider i De Facto, særlig med arbeidslivsspørsmål, pensjon både i privat og offentlig sektor og EU-rett med fokus på sosial dumping.

Påmelding på eget skjema sendes avdelingsleder Monica Derbakk på e-post  innen 3. september.

Relevante artikler

Forhandlingene på Stortinget har forbedra det opprinnelige forslaget fra regjeringa, men ved å heve aldersgrensene fratas nå flere muligheten til en verdig avgang fra arbeidslivet.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær innen installasjonsområdet i forhandlingsavdelingen.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær i forhandlingsavdelingen med ansvar for tariffavtalene innen energi- og Spekterområdet.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.