Forbundets kvinnekonferanse i september

Publisert: 15.08.12

– innholdet kan være utdatert

Konferansen arrangeres på Quality Hotel Olavsgaard, Lillestrøm. Vi starter opp konferansen kl. 10:30 dag 1 og avslutter kl. 14:00 dag 2. Konferansen ble forhåndsvarslet i mai. Det er fortsatt ledige plasser, meld deg på!

Temaer

LO og likestillingspolitikk

Innleder: Synnøve Konglevoll. Spesialrådgiver, LOs samfunnspolitiske avdeling og har blant annet ansvar for: LOs handlingsprogram – likestillingskapittelet. Det kjønnsdelte arbeidsmarkedet. Kvinner og helse.

Likestilling, eller kvinnesak? Hva forskjellen?

Innleder: Ingunn Yssen. Politisk rådgiver for Arbeiderpartiets stortingsgruppe.

Kvinner og pensjon

Innleder: Stein Stugu, som arbeider i De Facto, særlig med arbeidslivsspørsmål, pensjon både i privat og offentlig sektor og EU-rett med fokus på sosial dumping.

Påmelding på eget skjema sendes avdelingsleder Monica Derbakk på e-post  innen 3. september.

Relevante artikler

Dessuten har vi greid å få en ramme for kommuneoppgjøret på 5,4 prosent, noe som er godt over resultatet fra frontfaget, sier Mette Nord, leder av LO Kommune.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.