Forbundet om ansettelseskontrakter

Publisert: 27.05.15
(Endret: 07.03.22)

– innholdet kan være utdatert

Forbundet har over lengre tid erfart virkninger av slike ansettelseskontrakter som blir mer og mer vanlig i bemanningsbransjen.

Utbredelsen av slike kontrakter øker og det er tydelig at det er av konkurransemessige årsaker. Forbundet mener slike kontrakter må forbys, hvis ikke vil de spre seg til ordinære produksjonsbedrifter – også det av konkurransemessige årsaker.

Les dokumentet som ble overlevert komiteen.

Les tidligere omtale av høringen.

Relevante artikler

EL og IT Forbundet er kritisk til mange av regjeringas forslag til endringer i pensjonssystemet. Les vårt innspill fra høringa i Stortingets arbeids- og sosialkomite.
Livesending fra dagskonferanse med temaet «Pensjonsordningene – fra Folketrygden til tjenestepensjoner og AFP».
EL og IT Forbundet ønsker et totalforbud mot bemanningsbransjen, men forslagene som regjeringen har sendt på høring er allikevel et stort og positivt skritt i riktig retning.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.