Forbundet minner om:Olje- og anleggskonferansen

Publisert: 25.08.14

– innholdet kan være utdatert

Blant temaene er:

• Arbeid offshore: Offshoreavtalens bestemmelser.
• Arbeid utenbys/innarbeidingsordninger, LOK § 9-bestemmelser.
• Evaluering av tariffoppgjøret 2014.
• Forbundets engasjement i Norsk Folkehjelp (informasjon)
• Statoils petrokjemianlegg: rammebetingelser og arbeidstidsordninger.
• Utbygging olje- og gassprosjekter, overskridelser uten konsekvenser? 

Påmelding skjer til fagforening/distrikt – innen 1. september. Vi viser til tidligere invitasjon utsendt 23. juni.

Relevante artikler

Dessuten har vi greid å få en ramme for kommuneoppgjøret på 5,4 prosent, noe som er godt over resultatet fra frontfaget, sier Mette Nord, leder av LO Kommune.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.