Forbundet frykter for svekket elsikkerhet

Publisert: 07.01.10
(Endret: 10.12.21)

– innholdet kan være utdatert

I en pågående revisjon av forskriften som regulerer dette forholdet, har myndighetene intensjoner om å ta bort kravet om at de elektrofagfolkene som er ansvarlige og utfører arbeidet, skal være ansatt i virksomheten.

Vår erfaring er at de som påtar seg ansvar for arbeid knyttet til elektriske anlegg og utstyr, også er de som har best kunnskap om hvilke kvalifikasjoner som er nødvendig for å utføre arbeidet.

Elsikkerhet er uløselig knyttet til den enkelte elektrofagarbeiders utføring av arbeidet. Denne arbeidsutføringen skal til enhver tid være i henhold til oppdrag og gjeldende regelverk. Man kan ikke kontrollere seg til god arbeidsutføring, kun avdekke feil og mangler. Rammene rundt den enkelte elektrofagarbeider er derfor avgjørende for elsikkerheten og arbeidsutføringen.

Slike rammebetingelser er:
Ansettelse i samme virksomhet som den som er ansvarlig for arbeidet. Bedriftskulturen i den enkelte virksomhet, og tradisjon for hvordan arbeidet gjøres, blir bestemmende for kvaliteten.

Et godt regelverk. Selve regelverket fører ikke til sikker arbeidsutføring eller et sikkert anlegg. Det er den som utfører arbeidet og han eller hun sin kompetanse, som er den avgjørende faktor. Hvis virksomheten ikke har rammer med instrukser og prosesser, slik at regelverket og normen for utføring er kjent, kan det aldri bli bra. Å være fast knyttet til et slikt miljø, hvor kompetansen utvikles, er derfor avgjørende for god arbeidsutføring. Ansatte i vikarbyrå eller kontraktører tar som regel ikke del i denne kompetanseutviklingen og kan derfor bidra til svekket elsikkerhet, noe myndighetene ikke bør akseptere.

Vi hevder at kontroll kan avdekke feil og mangler, vi er derfor for kontroll og risikobasert tilsyn. Intern kontroll er ikke nok, god elsikkerhet krever et godt offentlig tilsyn. Erfaringen med en liberal tolkning og praktisering av gjeldende forskrift har vist at dette svekker kontrollen med kvalifikasjonene og dermed også elsikkerheten. En svekkelse som rammer ansatte i bransjen, men også eiere og brukere av elektriske anlegg og utstyr.

EL & IT Forbundet krever derfor at bestemmelsen om at elektrofagfolk som utfører arbeidet skal være ansatt i samme virksomhet som den ansvarlige slik det er i gjeldende forskrift, opprettholdes. Vi krever også at elektroforetaket plikter å ansette en faglig ansvarlig i ordinær full stilling, da dette er avgjørende bestemmelser for å opprettholde god elsikkerhet.

Relevante artikler

Etter tre dager med forhandlinger ble EL og IT Forbundet og Fornybar Norge enige.
Kl. 1800. torsdag 23. mai brøt EL og IT Forbundet forhandlingene med Abelia om IKT-overenskomsten.
Dersom meklingen mellom EL og IT Forbundet og NHO Elektro ikke fører fram skal det streikes i disse bedriftene.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.