Forbedrer informasjon om lærlinger

- innholdet kan være utdatert

Hvert år er det rundt 6 000 elever som ikke får læreplass. Det kan bety at unge mennesker dropper ut eller ikke får den utdanningen som de har startet på og satset på.Ny side for informasjon


På nettstedet http://www.lærlingløftet.no/ skal bedriftene finne god informasjon om hvordan de kan bli lærebedrift. 

Statlig satsing


Regjeringen satser på yrkesfagene, og har derfor bevilget 114 millioner kroner ekstra til et Yrkesfagløft. Hensikten er å styrke samarbeidet med arbeidslivet og sikre at opplæringen til elevene blir mer relevant og praktisk rettet.
Viktige tiltak for å bedre virksomhetenes vilkår er blant annet økt lærlingtilskudd og tilskudd på 50 000 kroner til nye lærebedrifter.