For lite for sent

Publisert: 17.06.14

– innholdet kan være utdatert

Strategien imøtekommer ikke den felles trepartsuttalelse om arbeidsmiljø. Det at Kommisjonen skal gjennomføre en større gjennomgang av en rekke direktiver på dette området, under navnet REFIT, ser ut til å legge en kraftig demper på ambisjonsnivået.

Pressemelding fra EU kommisjonen

Pressemelding fra DEFS

Relevante artikler

Dessuten har vi greid å få en ramme for kommuneoppgjøret på 5,4 prosent, noe som er godt over resultatet fra frontfaget, sier Mette Nord, leder av LO Kommune.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.