For dyrt å studere i utlandet

Publisert: 24.05.11

– innholdet kan være utdatert

Det er et stort gap mellom andelen som faktisk bor og jobber i et annet europeisk land (3 prosent) og de som kunne tenke seg å gjøre det (53 prosent). Det til tross for at undersøkelser viser at unge som benytter seg av mulighetene til å studere i utlandet har lettere for å få jobb i ettertid. Arbeidsgiverne setter pris på erfaringene og kunnskapen som følger med et utenlandsopphold.

En fersk undersøkelse viser at 53 prosent kunne tenke seg å jobbe i et annet europeisk land. Unge gutter (56 prosent) er noe mer interessert enn jenter (49 prosent). De mellom 15 og 19 år (63 prosent) er også mer interessert i utenlandserfaring enn de mellom 30 og 35 år (42 prosent). Det samme var tilfelle for de med høyere utdanning (55 prosent) sammenlignet med ungdom som har videregående utdanning (33 prosent).

Kun 14 prosent av de unge har studert eller studerer i et annet europeisk land. Det er derimot store forskjeller fra land til land. Kun 3 prosent av tyrkisk ungdom sammenlignet med 41 prosent av ungdommen i Luxembourg. For Norge er andelen som har studert utenlands 28 prosent.

Den største barrieren for de fleste er finansiering av utdanningen. 65 prosent av de som har studert i utlandet har vært nødt til å bruke private midler. 19 prosent har delvis fått finansiert gjennom arbeidsgiver og 15 prosent gjennom diverse EU-fond. Norge, Luxembourg og Island var de tre landene i Europa som hadde en andel på over 50 prosent som fikk finansiert sin utdanning gjennom studielån og stipend. Gjennomsnittet for denne finansieringsformen i Europa var på 18 prosent.

Les mer om undersøkelsen og om flere funn i pressemelding fra Eurobarometer

Les pressemelding fra EU-kommisjonen

Relevante artikler

Etter tre dager med forhandlinger ble EL og IT Forbundet og Fornybar Norge enige.
Kl. 1800. torsdag 23. mai brøt EL og IT Forbundet forhandlingene med Abelia om IKT-overenskomsten.
Dersom meklingen mellom EL og IT Forbundet og NHO Elektro ikke fører fram skal det streikes i disse bedriftene.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.