Folk forandrer verden

- innholdet kan være utdatert

Du kan enten støtte aksjonen under 1. mai-arrangementer rundt i Norge, eller ved å gi ditt bidrag via Norsk Folkehjelp.
På nettsiden kan du velge mellom direkte betaling eller få tilsendt giro. Klikk for å gå til betalingsside.
Fjerner livsgrunnlaget
Multinasjonale selskaper kappes om å kare til seg naturressurser i Afrika, Asia og Latin-Amerika. Miljøet blir skadet. Småbønder og urfolk mister sitt livsgrunnlag. Inntektene til de store selskapene kommer ikke fellesskapet til gode.
I Sør-Sudan kommer 98 prosent av landets inntekter fra oljen. I oppbyggingen av dette nye landet er både land og folk helt avhengig av at denne viktige ressursen blir fordelt og forvaltet demokratisk.
Les mer om utbytting på nettsiden til Norsk Folkehjelp.
Bredt engasjement
Det er et stort og bredt engasjement i fagbevegelsen for å vise solidaritet med dem som virkelig trenger det. Norsk Folkehjelp er fagbevegelsens humanitære solidaritetsorganisasjon og sammen kan vi utgjøre en forskjell ved å støtte aksjonen.