Følger opp kompetanse-forskriften

Publisert: 21.07.11

– innholdet kan være utdatert

Ett av tiltakene er etableringen av ei gruppe som følger opp implementeringen. Gruppa, som består av bransjens tillitsvalgte og forbundssekretærer, skal også fungere som referansegruppe for forbundet i andre aktuelle spørsmål.

Gruppa består av forbundssekretær Henning Solhaug (leder), forbundssekretær Bjørn Fornes, tillitsvalgt Åge Andersen (Eidsiva), Rolf Bersås (distrikt Rogaland), Svein Davidsen (BKK), Johan Ekeland (Agder Energi), Steinar Jørandstad (Statnett), John Lindrupsen (Troms Kraft) og Geir Tore Mjønes (NTE).

Kompetanseforskriften – Lovdata.

Relevante artikler

189 forslag til endringer på Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK)

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.