Følger opp ILO-kritikk

Publisert: 01.03.13

– innholdet kan være utdatert

Svensk fagbevegelse og venstresiden i svensk politikk har det lenge arbeidet for å få omgjort den såkalte «Lex Laval».

– Da den svenske loven kom, gikk den mye lenger enn det som var nødvendig for å tilfredsstille kravene fra EF-domstolen, sier Esbati til LO-Aktuelt/FriFagbevegelse.no.

Konflikt EU-rett og ILO

Esbati mener saken tydeliggjør konflikten mellom EU-retten og ILO.

– De to rettssystemene har to ulike utgangspunkt. EU-retten bygger på kravet om fri bevegelse av arbeidskraften, mens ILO-konvensjonene skal forsvare arbeidstakernes rettigheter, sier han.

Håper på svar i mars

Han forventer svar på sin interpellasjon om et par uker, eller i begynnelsen av april.

Relevante artikler

Forhandlingene på Stortinget har forbedra det opprinnelige forslaget fra regjeringa, men ved å heve aldersgrensene fratas nå flere muligheten til en verdig avgang fra arbeidslivet.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær innen installasjonsområdet i forhandlingsavdelingen.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær i forhandlingsavdelingen med ansvar for tariffavtalene innen energi- og Spekterområdet.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.