– Følger med på arbeidsmarkedet

Publisert: 06.10.11

– innholdet kan være utdatert

Regjeringen mener at det i dagens arbeidsmarked, med lav ledighet, ikke er nødvendig med disse bestemmelsene når. Det gir en innsparing på 160 millioner kroner.

–Jeg er redd for at vi kan få tilbake samme situasjon som vi hadde da, med ordretørke og behov for å beholde arbeidskraft og kompetanse i bedriftene. Dette skal vi ha under oppsyn, sier Vidar Hennum.

Samme signal er forøvrig gitt fra statsminister Jens Stoltenberg. Slår krisa inn med store problemer for næringslivet og økt ledighet, da blir permitteringsreglene vurdert påny.

Relevante artikler

Dessuten har vi greid å få en ramme for kommuneoppgjøret på 5,4 prosent, noe som er godt over resultatet fra frontfaget, sier Mette Nord, leder av LO Kommune.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.