Følg utdannings-konferansen

- innholdet kan være utdatert

Konferansen skal diskutere vilkår for felleskolen og kvalitet i fagskoler og høyere utdanning med politikerne. Filosof Arne Johan Vetlesen reflekterer over begrepet » Dannelse i arbeid og utdanning» sammen med Rolf Jørn Karlsen fra Fellesforbundet.
Følg konferansen live her!