Følg opp drøftingsplikten!

Publisert: 21.06.10

– innholdet kan være utdatert

EL & IT Forbundet vet at arbeidsmiljølovens bestemmelser om midlertidige ansettelser og bruk av innleide vikarer tøyes og at det foregår ansettelser i strid med loven.

EL & IT Forbundet uttalte i høringsrunden at midlertidige arbeidskontrakter skulle innholde opplysninger om faktisk daglig eller ukentlig arbeidstid. Dette ville kunne hindre bruken av tilkallingsvikarer. Vi ba også om kollektiv søksmålsrett ved brudd på loven, heller ikke det har blitt fulgt opp.

Lovendringen gir likevel tillitsvalgte mulighet til å kreve oversikt over bruken av midlertidige ansettelser. Derfor er det viktig at tillitsvalgte følger opp arbeidsgivers drøftingsplikt når dette er påkrevd, og eventuelt kontakter Arbeidstilsynet om drøfting ikke blir gjennomført.

Link til sak om lovendring.

Relevante artikler

Trenger du håndverker? Da er det lurt å tenke gjennom spørsmålet som nå stilles i den nasjonale Tettpå-kampanjen. Kampanjen skal hjelpe forbrukerne å velge seriøse håndverkere.
Med et solide ja-flertallet i Energiavtale 1-uravstemningen er EL og ITs sentrale tariffoppgjør ferdig. – En stor takk til alle tillitsvalgte og medlemmer, skriver Bjørn Fornes i denne hilsenen.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.