Følg kartellkonferansen på nett

Publisert: 13.11.12

– innholdet kan være utdatert

LO Stats kartellkonferanse på Gol samler i år 250 tillitsvalgte, innledere, presse og gjester fra inn- og utland. Hvert fjerde år kombineres konferansen med representantskapet, som er LO Stats “landsmøte”.

Representantskapsmøtet

Representantskapsmøtet skal godkjenne og vedta:

  • nytt prinispp- og handlingsprogram
  • uttalelser
  • regnskap
  • årsmeldinger

Det skal avholdes valg og valgkomiteen er fortsatt i arbeid med å legge på plass de siste brikkene. LO Stat-systemet skal blant annet ha to ny distriktssekretærer etter Harald Lund og Sigrun Torrissen, ny førstesekretær etter Kari Kjerkol og ny kartellsekretær etter Tor Jørgen Lindah, soml har frasagt seg gjenvalg.

Topptunge  innledere

Til selve konferansen har arrangøren laget et variert program og fått tak i sentrale innledere som Jens Stoltenberg, Roar Flåthen, Rigmor Aasrud, Jonas Gahr Støre og Raymond Johansen.

Forbundets delegater

Forbundet er representert med åtte tillitsvalgte fra forbundskontoret og ytre organisasjon:

Forbundsleder Hans O. Felix, AU-styret i LO Stat
Forhandlingsleder Jan Olav Andersen, delegat
Forbundssekretær Bjørn Fornes, delegat
Forbundssekretær Torbjørn Sundal, delegat/redaksjonskomiteen
Forbundssekretær Reidunn Wahl, LO Stats kontrollkomité
Tillitsvalgt Sverre Lindstad, delegat
Tillitsvalgt Øivind Juul Schjetne, delegat

Relevante artikler

189 forslag til endringer på Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK)

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.