Fokus på Hovedavtalen og engasjement

Publisert: 04.02.13

– innholdet kan være utdatert

Innlederne Else-Britt Hauge og Anja Gabrielsen gikk gjennom hva Hovedavtalen sier om samarbeid og medvirkning, viktigheten av engasjement og forutsetninger som at partene må gis likeverdige ressurser og ha gjensidig aksept for den ideologiske bakgrunn.

Medvirkning kontra sandpåstrøing
Foto: Øivind Juul Schjetne

Tidligere klubbleder i Relacom, Sissel Hallem, stilte i sin innledning spørsmål knyttet til mål, medvirkning og makt kontra sandpåstrøing.

Grupper og plenum

{F6AA7E35DF5C}Gjennom gruppearbeid og plenumsdebatter ble blant annet samarbeidsarenaer i bedriftene, tillitsbasert  kontra kontrollbasert ledelse, bransjens omdømme og tiltak for flere kvinner inn i bransjen diskutert.

Søknadsprosess

– Vi må nok regne med at skisse til søknad vil gå fram og tilbake mellom partene noen ganger, sier forbundssekretær Reidunn Wahl.

Kurset var støttet av Næringspolitisk avdeling i LO.

Dersom Hovedorganisasjonenes Fellestiltak støtter søknaden, er oppstart for selve prosjektet høsten 2013.

 

Relevante artikler

EL og IT Forbundet fordømmer de brutale angrepene på sivile, både i Palestina og Israel.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.