FNs internasjonale ungdomsdag

Publisert: 12.08.13

– innholdet kan være utdatert

Ungdom utgjer 18 prosent av verdas befolkning og ca 1,2 milliarder mennesker.

Rammet av finanskrisa

Altfor mange unge lider under lave lønninger, jobber som ikke leder noensteds og rekordhøy arbeidsledighet. Den globale finanskrisa har rammet ungdommen hardest, og mange er demotiverte på grunn av de økende forskjellene. 

Krever strakstiltak

Som FNs generalsekretær uttaler det: “Uten hastetiltak risikerer vi å skape en “tapt generasjon” av forspilt talent og forspilte drømmer.”

Les mer på nettsiden til FN-sambandet.


Relevante artikler

189 forslag til endringer på Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK)

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.