FNs internasjonal menneske-rettighetsdag

Publisert: 10.12.14

– innholdet kan være utdatert

Streikeretten er en sikkerhet mot undertrykkelse. Fjerning av streikeretten gjør oss til slaver. Det kan vi ikke tillate skjer, skriver ITUC (Den internasjonale faglige samorganisasjon) i en pressemelding. Bakgrunnen for denne beskjeden på FNs internasjonale menneskerettighetsdag, er at arbeidsgivergruppene i ILO foreslår å fjerne/redusere streikeretten.

Nedfelt i nasjonale lover

Nesten alle land i verden anerkjenner at arbeidstakere har rett til å streike. Rundt 90 land har nedfelt rettigheten i nasjonale grunnlover.

Skaper framgang og demokrati

Fra de første kampene for 8-timers dag, for rettferdig lønn, for sikkerhet og helse på arbeidsplassen, ukentlige fridager, motstand mot diskriminering og utnytting i arbeidslivet, har streik vært en grunnleggende rett for arbeidsfolk for å skape sosial og økonomisk framgang. Det gjelder også når folk reiser seg mot diktatur og politisk undertrykkelse – streik er et grunnfjell i demokratiet. 

Bare i de mest totalitære diktaturer nektes folk å bruke streikeretten.

Kamp om streik i ILO

Arbeidsgiverorganisasjoner forsøker å fjerne denne rettigheten i folkeretten. Vinner de gjennom endrer det maktbalansen i arbeidslivet og forverrer samfunnet – for alltid.

Må stå mot angrepet

Den internasjonale fagbevegelsen skal på alle måter motstå angrep på den grunnleggende rettigheten. 

Demokratier skaper vekst og fagbevegelsen kan arbeide for økonomisk og sosial rettferdighet og for likestilling.

Når demokratiet begrenses, som det skjer i mange land, må arbeidsfolk og fagforeninger godta tøffe arbeidsvilkår – endog fysisk og psykisk vold.

Relevante artikler

189 forslag til endringer på Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK)

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.