FNs internasjonal menneske-rettighetsdag

- innholdet kan være utdatert

Streikeretten er en sikkerhet mot undertrykkelse. Fjerning av streikeretten gjør oss til slaver. Det kan vi ikke tillate skjer, skriver ITUC (Den internasjonale faglige samorganisasjon) i en pressemelding. Bakgrunnen for denne beskjeden på FNs internasjonale menneskerettighetsdag, er at arbeidsgivergruppene i ILO foreslår å fjerne/redusere streikeretten.

Nedfelt i nasjonale lover


Nesten alle land i verden anerkjenner at arbeidstakere har rett til å streike. Rundt 90 land har nedfelt rettigheten i nasjonale grunnlover.

Skaper framgang og demokrati


Fra de første kampene for 8-timers dag, for rettferdig lønn, for sikkerhet og helse på arbeidsplassen, ukentlige fridager, motstand mot diskriminering og utnytting i arbeidslivet, har streik vært en grunnleggende rett for arbeidsfolk for å skape sosial og økonomisk framgang. Det gjelder også når folk reiser seg mot diktatur og politisk undertrykkelse – streik er et grunnfjell i demokratiet. 
Bare i de mest totalitære diktaturer nektes folk å bruke streikeretten.

Kamp om streik i ILO


Arbeidsgiverorganisasjoner forsøker å fjerne denne rettigheten i folkeretten. Vinner de gjennom endrer det maktbalansen i arbeidslivet og forverrer samfunnet – for alltid.

Må stå mot angrepet


Den internasjonale fagbevegelsen skal på alle måter motstå angrep på den grunnleggende rettigheten. 
Demokratier skaper vekst og fagbevegelsen kan arbeide for økonomisk og sosial rettferdighet og for likestilling.
Når demokratiet begrenses, som det skjer i mange land, må arbeidsfolk og fagforeninger godta tøffe arbeidsvilkår – endog fysisk og psykisk vold.