FN-enighet om kvinnevold

- innholdet kan være utdatert

Årets møte i FNs kvinnekommisjon (CSW) ble holdt i begynnelsen av mars. Det var lenge tvil om det to uker lange møtet kunne komme fram til en felles erklæring siden det kreves full enighet om et slikt dokument.

Bekymret over kvinnevold


Erklæringen det ble enighet om, uttrykker bekymring for volden kvinner utsettes for.
Den inneholder viktige formuleringer om:LO-forslag kom med


LO hadde spilt inn forslag til Utenriksdepartementet om å synliggjøre arbeidsplassen og arbeidslivets parter, og om helse og sikkerhet på arbeidsplassen. Både bekjempelse av trakassering av kvinner på arbeidsplassen og den rollen som arbeidslivets parter må ha, er kommet med i slutterklæringen.
Les mer på Likestillingsutvalgets temasider.
Mer om FNs kvinnearbeid.