FN-enighet om kvinnevold

Publisert: 02.04.13

– innholdet kan være utdatert

Årets møte i FNs kvinnekommisjon (CSW) ble holdt i begynnelsen av mars. Det var lenge tvil om det to uker lange møtet kunne komme fram til en felles erklæring siden det kreves full enighet om et slikt dokument.

Bekymret over kvinnevold

Erklæringen det ble enighet om, uttrykker bekymring for volden kvinner utsettes for.

Den inneholder viktige formuleringer om:

  • bekjempelse av vold mot kvinner på offentlige steder
  • seksuell vold mot kvinner
  • kvinners grunnleggende rettigheter
  • kvinner og jenters rett til utdanning
  • kvinners reproduktive rettigheter og helse
  • medlemsstatenes, lokale myndigheters, arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoners ansvar for å følge opp arbeidet mot vold mot kvinner og jenter.
LO-forslag kom med

LO hadde spilt inn forslag til Utenriksdepartementet om å synliggjøre arbeidsplassen og arbeidslivets parter, og om helse og sikkerhet på arbeidsplassen. Både bekjempelse av trakassering av kvinner på arbeidsplassen og den rollen som arbeidslivets parter må ha, er kommet med i slutterklæringen.

Les mer på Likestillingsutvalgets temasider.

Mer om FNs kvinnearbeid.

Relevante artikler

189 forslag til endringer på Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK)

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.