FN diskuterer kvinnevold

- innholdet kan være utdatert

Kommisjonen klarte ikke å komme til enighet i fjor. Dette fordi konservative regjeringer satte spørsmålstegn ved selve prinsippet om likestilling.
Dette kan ikke skje igjen, sier Sharan Burrow, generalsekretær i IFS. Hun fordømmer dagens angrep på kvinners rettigheter og kutt i budsjettene tildelt kvinnespørsmål.
IFS sin delegasjon består av 100 kvinner som kommer fra Italia, Senegal, Canada, Angola, Storbritannia, Marokko, Brasil, Singapore, Colombia og andre land. De vil aktivt kreve at regjeringene lever opp til sine internasjonale og nasjonale forpliktelser om forebygging og eliminering av vold mot kvinner og jenter.
Se uttalelsen fra IFS om saken her.