Flest svensker jobber i Norge

Publisert: 02.03.10

– innholdet kan være utdatert

Bruken av europeisk arbeidskraft har økt fra 32 til 39 prosent i offentlig sektor det siste året, viser en undersøkelse fra NAV EURES.

– For første gang er svensker representert i mer enn halvparten av offentlige virksomheter som benytter EU-arbeidskraft. De siste årene har polakkene toppet listen i privat sektor, men nå dominerer svenskene både i offentlig og privat sektor, sier Erik Oftedal, direktør i NAV.

Hotell- og restaurantnæringen bruker mest EU-arbeidskraft. I denne næringen har seks av ti bedrifter benyttet seg av arbeidskraft fra Europa det siste året. Mens det er innen helse- og sosial hvor bruken av EU-arbeidskraft er størst i offentlig sektor.

Stadig flere virksomheter er godt fornøyd med EU-arbeidskraften, og mer enn ni av ti arbeidsgivere mener dette. Tross turbulente tider i arbeidsmarkedet svarer arbeidsgiverne at fast ansettelse er mest benyttet, etterfulgt av midlertidig ansettelse og innleie fra vikarbyrå.

28 prosent av bedriftene i det private har benyttet EU-arbeidskraft det siste året som er en nedgang på to prosentpoeng fra året før.

Kun 13 prosent av bedriftene har brukt utenlandsk arbeidskraft som ikke kommer fra et EU/EØS-land det siste året. Dette er en nedgang på fire prosentpoeng siste året. Også forventet bruk av slik arbeidskraft fremover er rekordlav. Kun 12 prosent forventer å bruke arbeidskraft fra land utenfor Europa inneværende år.

Undersøkelsen er gjennomført av Perduco for NAV EURES blant et representativt utvalg på 2500 private og offentlige virksomheter i desember 2009. Tilsvarende undersøkelser er gjennomført halvårlig siden 2004.

Relevante artikler

Klokka 04.00 natt til onsdag 17. april ble det brudd i tarifforhandlingene mellom EL og IT Forbundet og NHO på Telenoroverenskomsten
Her kan de lese kravene som EL og IT Forbundet fremmer på Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK).
The Electricians’ and IT Workers’ Union has submitted demands on several fronts.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.