Flere utlendinger i jobb

Publisert: 12.10.10

– innholdet kan være utdatert

Det er særlig i offentlig sektor at veksten har vært stor det siste året. Bruken av EU-arbeidskraft har der økt fra 31 til 38 prosent. Tilsvarende tall for privat sektor er fra 27 til 30 prosent.

Bransjevis er det ikke overraskende hotell- og restaurantbransjen som troner på topp i bruken av EU-arbeidskraft. Nesten to av tre bedrifter i denne næringen har brukt europeisk arbeidstakere det siste året.

En gledelig nyhet er det at fast ansettelse, ifølge undersøkelsen, begynner å bli vanligere. Seks av ti bedrifter oppgir at de ansatte europeiske arbeidstakere i fast stilling i fjor. Offentlig sektor følger på med fem av ti.

Fortsatt er det flest polakker i de private bedriftene. Deretter følger svensker, tyskere og litauere. I tillegg kommer det stadig flere islendinger.

17 prosent av de private bedriftene oppgir at de har benyttet arbeidskraft utenfor EU/EØS-land det siste året.

Relevante artikler

Dersom meklingen mellom EL og IT Forbundet og NHO Elektro ikke fører fram skal det streikes i disse bedriftene.
Onsdag 22. mai startet forhandlingene mellom EL og IT Forbundet og Fornybar Norge i Næringslivets Hus i Oslo.
22. og 23. mai avholdes forhandlinger på IKT-overenskomsten mellom EL og IT Forbundet og Abelia.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.