Flere sysselsatte

Publisert: 28.08.14

– innholdet kan være utdatert

Etter en lengre periode med svak nedgang, gikk andelen sysselsatte i befolkningen litt opp .

Andelen sysselsatte i alderen 15-66 år er 74,6 prosent. Det er 0,5 prosentenhet høyere enn for ett år siden, men fortsatt lavere enn før finanskrisen, skriver Arbeidsliv.no.

Sysselsettingsraten gikk ned blant de unge (15-24 år), ettersom færre unge har deltidsarbeid ved siden av studiene. Den økte moderat i aldersgruppen 25-54-år, og mest blant seniorene (55-66 år). Økningen blant seniorene er større blant kvinner enn blant menn.

Les mer på arbeidslivet.no.

Relevante artikler

189 forslag til endringer på Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK)

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.