Flere sysselsatte

- innholdet kan være utdatert

Etter en lengre periode med svak nedgang, gikk andelen sysselsatte i befolkningen litt opp .
Andelen sysselsatte i alderen 15-66 år er 74,6 prosent. Det er 0,5 prosentenhet høyere enn for ett år siden, men fortsatt lavere enn før finanskrisen, skriver Arbeidsliv.no.
Sysselsettingsraten gikk ned blant de unge (15-24 år), ettersom færre unge har deltidsarbeid ved siden av studiene. Den økte moderat i aldersgruppen 25-54-år, og mest blant seniorene (55-66 år). Økningen blant seniorene er større blant kvinner enn blant menn.
Les mer på arbeidslivet.no.