Flere oppsigelser i Statoil

Publisert: 13.04.15
(Endret: 07.03.22)

– innholdet kan være utdatert

 

Fra før har  1 950 ansatte fått beskjed om at Statoil ikke lenger har bruk for dem. Noen har fått status "overtallig", mens andre er overført til virksomheter internt som Statoil har solgt videre.

Neste store kutt blir offentliggjort i mai, men det kan ligge an til at 2 400 ansatte må finne seg annet å gjøre, skriver Dagens Næringsliv.

Statoil kommenterer ikke avisens tall og viser til rapporten som legges fram i mai.

Relevante artikler

EL og IT Forbundet er kritisk til mange av regjeringas forslag til endringer i pensjonssystemet. Les vårt innspill fra høringa i Stortingets arbeids- og sosialkomite.
Livesending fra dagskonferanse med temaet «Pensjonsordningene – fra Folketrygden til tjenestepensjoner og AFP».
EL og IT Forbundet ønsker et totalforbud mot bemanningsbransjen, men forslagene som regjeringen har sendt på høring er allikevel et stort og positivt skritt i riktig retning.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.